Marzo 21, 2021

Aviso legal | JVD Avogados


Condicións de procesamento do portal

3.1. Xeneral

O usuario está obrigado a facer un uso axeitado do portal de acordo coa lei e este aviso legal. O usuario responderá aos avogados de JVD ou contra terceiros, de calquera dano que puidesen causarse como resultado da violación da devandita obriga.

está expresamente prohibido do uso do portal de bens sexuais ou intereses de avogados de JVD ou terceiros ou que doutro xeito sobrecarga, danar ou desactivar redes, servidores e outros equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de avogados de JVD ou terceiros.

3.2. Contidos

O usuario comprométese a utilizar os contidos de acordo coa lei e este aviso legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que poidan solicitar de acordo co disposto na cláusula 1. Como Un carácter meramente enunciativo, o usuario de acordo coa lexislación vixente debe absterse de:

Reprodución, copia, distribución, dispoñible, comunicando, transformando ou modificando os contidos, excepto nos casos autorizados na lei ou expresamente estropeada por avogados de JVD ou por quen ten a propiedade dos dereitos de explotación no seu caso.

Reproducir ou copiar para uso privado Os contidos que poden considerarse como software ou base de datos de acordo coa lexislación vixente sobre a propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou a disposición de terceiros cando estes actúan necesariamente impliquen a reprodución polo usuario ou por un terceiro.

Extraer e / ou reutilizar todo ou unha parte substancial dos contidos integrais do portal, así como as bases de datos que os avogados de JVD dispoñen de usuarios.

Utilizar os contidos e, en particular, a información obtida a través do sitio web para enviar publicidade, enviar mensaxes de fins comerciais, nin recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.

3.3. Formularios de recollida de datos

sen prexuízo do disposto na cláusula 5 deste aviso legal, así como nas políticas de privacidade accesibles desde o portal e que pode ser aplicable en todo momento, o uso de determinados servizos ou solicitudes dirixidas Os avogados de JVD están condicionados á pre-conclusión do rexistro de usuario correspondente.

Toda a información que o usuario facilita a través dos formularios do portal aos efectos anteriores ou calquera outro debe ser veraz. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunican e manterán a información proporcionada aos avogados de JVD perfectamente actualizados dun xeito que responda, en todo momento, á situación real do usuario. En calquera caso, o usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realizou e os danos causados polos avogados de JVD ou a terceiros para a información que facilita.

3.4. Introdución de ligazóns ao portal

O usuario de Internet que quere ingresar enlaces das súas propias páxinas web ao portal debe cumprir as condicións detalladas a continuación sen a ignorancia deles evitando as responsabilidades derivadas da lei:

A ligazón só vai ligar coa páxina de inicio ou a páxina de inicio, pero non pode reproducirla de ningún xeito (enlaces en liña, copia dos textos, gráficos, etc.).

permanecerá en calquera caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e, en vigor, establecer cadros ou marcos de calquera tipo que impliquen o portal ou permitir a visualización do contido a través de diferentes enderezos de Internet aos de O portal e, en calquera caso, cando se visualizan xunto con contidos alieníxenas ao portal para que: (i) produce, ou pode producir, erro, confusión ou engano nos usuarios da verdadeira orixe do servizo ou contido; (II) Supoñamos un acto de comparación ou imitación inxusta; (III) Servir para aproveitar a reputación da marca e prestixio dos avogados de JVD; ou (IV) de calquera outra forma está prohibida pola lexislación vixente.

non se realizará desde a páxina que introduza a ligazón, calquera tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta nos avogados de JVD, os seus socios, empregados, clientes ou sobre a calidade dos servizos que ofrece.

En ningún caso, expresarase na páxina onde a ligazón que avogados de JVD proporcionou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

O uso de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro sinal distintivo de avogados de JVD está prohibido, dentro da páxina do remitente, excepto nos casos permitidos por lei ou autorizado expresamente por avogados JVD e sempre iso Está permitido, nestes casos, unha ligazón directa co portal do xeito establecido nesta cláusula.

A páxina que establece a ligazón debe cumprir fielmente a lei e non pode, en ningún caso, ou enlace con contido propio ou de terceiros que: (i) ser ilícito, prexudicial ou contrario á moral e aos bos hábitos (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (Ii) inducir ou pode inducir a falsa concepción que os avogados de JVD subscriben, soportan, adheridos ou de calquera forma apoios, ideas, manifestacións ou expresións, leis e ilícitas do remitente; (Iii) son inadecuados ou non relevantes para a actividade dos avogados de JVD no lugar, contido e tema do sitio web do remitente.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *