març 13, 2021

node.js v0.6.19 manual i documentació

Stability: 3 - Stable

Aquest mòdul permet llegir un flux (tal com a stdin) en una línia de línia.

Tingueu en compte que una vegada que hàgiu invocat aquest mòdul, el vostre programa de node no ha de tancar la interfície i el flux stdin. A continuació, s’explica el programa de finalitzar amb gràcia:

var readline = require('readline');var i = readline.createInterface(process.sdtin, process.stdout, null);i.question("What do you think of node.js?", function(answer) { //TODO: Log the answer in a database console.log("Thank you for your valuable feedback."); i.close(); //These two lines together allow the program to process.stdin.destroy(); //terminate. Without them, it would run forever.});

createinterface (entrada, sortida, completer) #

Retorna un objecte d’interfície, que Llegeix des de l’entrada i escriu a OUTPUT.TODO: Crec que “Completer” s’utilitza per a la fitxa de la pestanya, però no està segur.

Interface.setprompt (prompt, longitud) #

Todo

Interface.Prompt () #

TODO: apareix per activar mostrar l’indicador.

Interface.Question (Query, CB) #

Mostra la consulta a l’usuari i, a continuació, truca la devolució de trucada després de l’usuari escrit en la seva resposta.

Ús d’exemple:

interface.question("What is your favorite food?", function(answer) { console.log("Oh, so your favorite food is " + answer);});

H3> Interface.Close () #

todo

interfície.pausa () #

todo

interface.resume () #

todo

interface.write () #

todo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *