març 11, 2021

Les orientacions religioses extrínseca i intrínseca: Validació de la “Age Universal” I-E Scale en el context argentí

Amb el treball pioner d’Allport i Ross (1967) van començar a estudiar-se empíricament les orientacions religioses. Inicialment, es van observar 2 orientacions: extrínseca i intrínseca. Temps més tard, a partir d’anàlisi factorial confirmatoris, es va observar que l’orientació extrínseca estava composta al seu torn per 2 dimensions, l’extrínseca social i l’extrínseca personal (Gorsuch & McPherson, 1989 ; Kirkpatrick, 1989; Maltby, 2002). Amb l’objectiu d’explorar la dimensionalitat de les orientacions religioses, es va dur a terme la validació de l’escala I-I “Age Universal” (Maltby, 2002) en el context argentí. Van participar en el present estudi 288 estudiants de tots dos sexes d’una universitat de Buenos Aires, seleccionats intencionalment. El criteri de selecció va ser que es consideressin a si mateixos religiosos. Els resultats obtinguts per anàlisi factorials exploratori i confirmatori ofereixen suport empíric a el model de 3 dimensions, aportant a l’adaptació i validació de l’escala “Age Universal” IE-12 en el context argentino.Since the pioneering work of Allport and Ross (1967) religious orientations began to be studied Empirically. Initially 2 orientations were observed: extrinsic and Intrinsic. However, confirmatory factor analysis later revealed that the extrinsic orientation consisted of 2 dimensions: social extrinsic and personal extrinsic (Gorsuch & McPherson, 1989; Kirkpatrick, 1989; Maltby, 2002). In order to, explora el dimensionality of religious orientations, a validation of the “Age Universal” I-E Scale (Maltby, 2002) was conducted in the Argentinian context. Respondents were 288 college students of both sexes at a Buenos Aires university, purposively selected. The selection criterion was to consider themselves religious. The present findings, Obtained through exploratory and confirmatory factorial analyses, provide empirical support to the three-dimensional model and Contribute to the adaptation and validation of the “Age Universal” I-E-12 scale for the Argentinian context.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *