març 13, 2021

Les 5 coses que ha de conèixer sobre el sistema INTRASTAT

INTRASTAT és el sistema d’estadística pel que fa a intercanvi en el tràfic de mercaderies entre els països de la Unió Europea. Les empreses espanyoles (receptores i expedidores) que realitzen intercanvis de béns amb països de la UE han de realitzar una declaració mensual sempre que superin un llindar determinat per l’Agència Tributària que s’estableix anualmente.Estos són els 5 punts fonamentals que ha de conèixer sobre la seva declaració :

1- Què és?

INTRASTAT substitueix les declaracions de duana per als intercanvis amb països de la Unió Europea. Des de 1993, quan va entrar en funcionament el mercat únic i la lliure circulació de mercaderies, es va dissenyar el sistema per portar correctament el compte de la balança comercial dels països europeus i de la Unió Europea en general. A l’eliminar les duanes ja no cal fer aquest tràmit entre els estats membres, però la comptabilitat d’entrada i sortida cal continuar fent-la, per això és obligatori presentar aquestes declaracions a partir de cert volum.

2- Quin és el llindar?

Cada Estat membre fixa els llindars anuals sobre el mínim valor en els intercanvis que comporta l’obligació de presentar INTRASTAT. L’Oficina Europea d’Estadística, EUROSTAT, és qui recopila aquesta informació i elabora els informes. L’Agència Tributària és la responsable de determinar el llindar que ens obliga o ens dóna exempció de presentar la declaració i de tot el relacionat amb aquesta obligació. Per 2015 es va fixar en un total acumulat de 400.000 €, el 2014 va ser de 250.000 €.

3- Qui són els obligats?

L’obligat estadístic, a què es refereix la normativa és aquella persona física i jurídica que “formalitza el contracte que té per efecte la introducció o expedició de mercaderies”, excepció feta de l’contracte de transport, o, si no “qui procedeixi o fa que es procedeixi a l’expedició de les mercaderies o es fa càrrec d’aquestes a la introducció “o, si no” qui estigui en possessió de les mercaderies objecte de l’expedició o introducció “

4- quan com i on es presenta INTRASTAT?

en cas de tenir obligació de presentar la declaració, ha de procedir en els 12 dies següents a el mes en què s’ha realitzat l’operació, quedant obligat per la resta de l’any a continuar presentant-i també l’any següent. es pot presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’AEAT. Ho pot presentar el mateix declarant o bé un tercer anomenat “tercer declarant” que estigui registrat com a tal en les seu electrònica de l’Agència tributària.

5- Intertransit confecciona i presenta telemàticament la seva INTRASTAT, així com la Declaració trimestral Recapitulativa d’IVA Model 349. Consulti amb el nostre departament tècnic i de Duanes.

Podeu trobar més informació a la pròpia AEAT, o contactant amb els nostres agents especialitzats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *