març 11, 2021

Configuració de l’Glossari

VÍDEO TUTORIAL A través d’aquest link pots veure el vídeo tutorial que hem elaborat per a vostè.

  • Després afegir el Glossari, es mostrarà el formulari de configuració:

a

Configuració Glosario.png

a

Nota: Recordeu que els elements marcats amb un asterisc vermell (*) són obligatoris.

a • a la secció General es mostra:

– nom: permet establir el nom que apareixerà a l’Aula o Espai Virtual. – Descripció: breu ressenya de l’glossari que estem creant (utilitat, objectiu …)

a

General Glosario.png

a

a

a la part inferior d’aquest primer apartat “General” ens indica la possibilitat de “Mostra la descripció en la pàgina de el curs “, és a dir, si seleccionem aquesta opció, el text que hem introduït a l’apartat anterior de” Descripció “apareixerà visible a la pàgina principal de el curs, sense necessitat d’accedir a el” Glossari “creat per veure-ho.

a

Finalment, aquest primer apartat conté l’ítem “Tipus de glossari”. Hi ha dues possibilitats:

a

Tipus Glosario.png

a

a

-Glossari principal: té la possibilitat d’albergar , un cop importades, les entrades de glossaris secundaris. Cada curs només pot contenir un Glossari principal. Una vegada que el professor selecciona aquest tipus de glossari, qualsevol altre creat en el mateix curs serà forçat com a secundari. -Glossari secundari: aquesta tipologia de glossari permet crear quants es desitgi, amb l’única diferència respecte a l’principal, que no pot importar entrades d’altres glossaris directament.

a

• a la secció “entrades” es mostren els següents ajustos:

a

Entrades Glosario.png

a

– Estat d’aprovació per defecte: Si es selecciona Sí, les entrades que s’insereixen els / les alumnes apareixeran visibles automàticament. Si es selecciona No, es requerirà l’aprovació de l’professor per poder fer-les visibles. – Edita sempre: Si es selecciona Sí, els estudiants poden editar les seves entrades en qualsevol moment. Si es selecciona No, els estudiants no podran editar les entrades un cop publicades. – Permetre entrades duplicades: Si es selecciona Sí, es permet la incorporació d’entrades amb el mateix concepte (nom). Si es selecciona No, només hi pot haver una entrada per a cada concepte. – Permetre comentaris en les entrades: Si es selecciona Sí, els participants podran comentar totes les entrades. Si es selecciona No, es deshabilita l’opció de comentar les entrades.

a

Comentari Glosario.png

a

– Enllaç automàtic a les entrades de el glossari: si es selecciona Sí i, a l’inserir una nova entrada al glossari, seleccionem aquesta entrada, serà enllaçada automàticament i es vincularà el concepte quan s’escrigui aquest en qualsevol apartat de el curs. Si es selecciona No, el concepte no serà vinculat en cap moment.

a • A la secció “Aparença” es mostren els següents ajustos:

a

Aparença Glosario.png

a

– Format de visualització d’entrada: determina com apareixeran les entrades dins del” Glossari “. Completo amb autor: apareix la informació relativa a l’autor de cada entrada. Si s’adjunta algun arxiu apareixerà com un enllaç.

a

T.glosario 10.png

a

Completo sense autor: no apareix la informació relativa a l’autor de cada entrada. Si s’adjunta algun arxiu apareixerà com un enllaç.

T.glosario 11.png

a

Continuo sense autor: no apareix la informació relativa a l’autor ni la data de l’última edició de cada entrada i aquestes apareixen de manera contínua (veure imatge). Si s’adjunta algun arxiu apareixerà com un enllaç.

T.glosario 12.png

a

Enciclopedia: es visualitza la informació relativa a l’autor i la data d’edició de l’entrada. De la mateixa manera, si s’adjunta una imatge es visualitza en línia abans de la definició de de el concepte.

T.glosario 13.png

a

FAQ: apareix en mode pregunta-Resposta (en comptes de Concepte-Definició). Útil per agrupar les preguntes freqüents dels alumnes. Es visualitza sense dades de l’autor però amb data d’edició.

T.glosario 14.png

a

Lista d’entrades: es visualitzen en primer terme només els conceptes de les entrades. Per accedir a la definició s’ha de punxar en cada un d’ells.

T.glosario 15.png

a

Simple, estil diccionari: les entrades apareixen a manera de diccionari. Contínues i sense autor ni data de modificació.

T.glosario 16.png

a

– Format de visualització durant la aprovació: especifica el format que volem donar-li al nostre Glossari durant l’aprovació (si tenim seleccionada aquesta opció en l’apartat anteriorment explicat d’Entrades). Contempla les mateixes opcions redactades de el format de visualització d’entrada, podent establir per defecte el mateix format per a les dues.

a

– Entrades per pàgines: estableix el nombre d’entrades que volem visualitzar en una mateixa pàgina. Per defecte compta amb 10 entrades per pàgina, però es pot modificar.

a

– Mostra alfabet: seleccionant apareixerà a la part superior de les entrades les lletres de l’alfabet. Això facilita la recerca dels termes en el Glossari, doncs punxant en les lletres ens portarà automàticament a les entrades que comencin per la lletra seleccionada.

T.glosario 17.png

a

– Mostra enllaç ‘TOTES’ : a més de l’alfabet, si seleccionem Sí, a la banda de l’alfabet trobarem la paraula tOTS i punxant en ella podrem veure totes les entrades de el Glossari alhora.

T.glosario 18.png

a

-Mostrar enllaç ‘Especial’ : si se selecciona Sí, dóna possibilitat que es busqui en el glossari a partir de caràcters especials (#, @, * …) – Permetre vista impressió: si es selecciona Sí, els alumnes podran obtenir la vista d’impressió. Aquesta opció, en canvi, sempre estarà habilitada per a aquells que tinguin el rol de docent en el curs. Es mostrarà habilitada per la icona, a manera d’impressora, que apareix a la cantonada superior dreta de l’Glossari.

Impresión.PNG

a

• A la secció RSS es mostren els següents ajustos:

Per a què serveix un canal RSS a un glossari?

Un canal RSS ens permet poder visualitzar en la finestra principal de l’aula o espai els conceptes editats al glossari, d’aquesta manera i alternativament ens aniran apareixent i podrem anar familiaritzant amb els mateix sense necessitat d’entren en el recurs.

a

RSS Glosario.png

a

a

Canal RSS per a aquesta activitat: aquesta opció us permet habilitar els canals RSS en aquest glossari. Pot escollir entre dos tipus de canals: -Conceptes amb autor -Conceptes sense autor Nombre d’articles recents RSS: Aquest ajust especifica el nombre d’articles (ja siguin debats o aportacions) a incloure al canal RSS. Un nombre entre 5 i 20 es considera acceptable. Subscripció a canal RSS

Quan RSS està activat en el fòrum, un botó RSS apareix a la pàgina principal (a la part superior dreta en el bloc d’administració).

Quan un usuari fa clic al botó “Canal RSS d’missatge”, pot veure el codi XML mostrat, que és el que necessita un lector de notícies (URL de l’enllaç). Una vegada que l’usuari té l’enllaç d’alimentació de notícies RSS, afegir aquest a el lector de notícia és fàcil i mostrarà la informació agregada de fòrum, a més d’altra informació que estigui subscrita.

la seva activació facilita l’alumnat estar a la diana de les notícies i actualitzacions de els fòrums, entrades i altres esdeveniments de la plataforma.

a • A la secció Qualificacions es mostren els següents ajustos:

a

Qualificacions Glosario.png

a

– Tipus de consolidació: en aquest apartat es decideix com serà el comportament de les puntuacions que atorguem per donar lloc a la nota final: No hi ha qualificacions: no es comptabilitza l’activitat en el llibre de qualificacions. Promedio de qualificacions: la nota final serà una mitjana de totes les qualificacions atorgades a cada entrada. Número de qualificacions: la nota final correspon amb el nombre de vegades que s’ha qualificat. És important que el total, per tant, no pot sigui superior a la nota màxima de l’activitat. Calificación màxima: es comptabilitzarà com a nota final la nota més alta atorgada. Calificación mínima: es comptabilitzarà com a nota final la nota més baixa atorgada. Suma de qualificacions: la nota final correspon a la suma de totes les qualificacions. És important que el total, per tant, no sigui superior a la nota màxima de l’activitat. – Escala: indicarem a través d’aquest ítem com volem qualificar.De 0-100, de 0-10, a través d’una escala determinada, etc. – Limitar les qualificacions als elements amb dates en aquest rang: si es selecciona aquest ítem, podem inserir un període temporal que limiti les qualificacions exclusivament a les entrades inserides en el Glossari en la data indicada.

a • En els Ajustos comuns de la lliçó trobem el següents ítems a configurar:

a

Comuns Glosario.png

a

a

es pot indicar si es mostra o s’oculta el mòdul, a més de tenir la possibilitat d’assignar un nombre identificatiu a la lliçó. L’opció de Agrupaments si es selecciona Només disponible per a membres de grup permet que el Glossari únicament estigui disponible per als alumnes que conformen els grups dins de l’agrupament seleccionat.

a

• En l’apartat de Restriccions d’accés trobem les següents opcions de configuració:

a

Restriccions Glosario.png

a

Aquesta secció que es pot veure en altres activitats i s’utilitza per indicar a partir de quina data està el Glossari disponible ja fins a quina data està accessible, es poden afegir una o diverses condicions de qualificació per poder realitzar el glossari i indicar si es mostra en gris abans d’estar disponible o s’oculta. Un cop configurats tots els paràmetres de l’Glossari, guardem els canvis:

a

Desa Glosario.png

a

a Glossari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *