març 10, 2021

CIE-10 (Català)


R00-R99

CIE-10 Сódigo R00-R99 per Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en una altra part

Aquest capítol inclou símptomes, signes i resultats anormals de procediments clínics o altres d’investigació, i les afeccions mal definides que no poden ser en aquest grup.

Els símptomes i signes que tendeixen a indicar de manera definitiva un diagnòstic donat han estat assignats a algunes de les categories en altres capítols de la classificació. En general, les categories d’aquest capítol s’inclouen les afeccions menys definides i els símptomes que fan sospitar, amb la mateixa versemblança, dues o més malalties o bé diversos sistemes de el cos humà i sense que el cas hagi estat estudiat en forma suficient per arribar a establir un diagnòstic final. Pràcticament totes les categories d’aquest capítol poden ser designades com a “no especificades en una altra part”, com “d’etiologia desconeguda” o com “transitòries”. S’ha de consultar l’índex alfabètic per determinar quins són els signes i símptomes a ser assignats en aquest capítol i quins en un altre. les subcategories residuals numerades amb 0,8 generalment són proveïdes per altres símptomes rellevants, que no poden ser assignats a una altra part de la classificació.

les afeccions i signes o símptomes inclosos en les categories R00 -R99 consisteixen en: a) casos en què no es pot efectuar un diagnòstic més específic, fins i tot després d’haver investigat tots els fets; b) signes o símptomes existents en el moment del primer contacte, que van demostrar ser transitoris i les causes del qual no van poder ser determinades; c) diagnòstics provisionals en pacients que no van tornar per rebre atenció o investigació addicional; d) casos referits a una altra part per a la seva investigació o tr atamiento, abans que pogués fer-se un diagnòstic; e) casos en què no es va disposar d’un diagnòstic més precís, per qualsevol altra raó; f) informació complementària referida a certs símptomes que representen, per si mateixos, problemes en l’atenció mèdica.

Exclou: certes afeccions originades en el període perinatal (P00-P96)

troballes anormals en l’examen prenatal de la mare (O28.-)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *