març 12, 2021

Avaluació de la immunofluorescència indirecta com a prova suplementària per al diagnòstic de la infecció per HIV-1 | Rev. argent. microbiol; 30 (2): 59-63, abril-juny. 1998. tab | LILACS

RESUM

Es va comparar l’eficiència diagnòstica de la immunofluorescència indirecta (IFI) com a mètode confirmatori de la infecció per HIV-1 en mostres de sèrum de 362 persones amb conductes d’alt i baix risc. El panell compost per 220 positius, 122 negatius i 20 indeterminats per Western blot (WB) va ser assajat per una tècnica de IFI desenvolupada en el nostre laboratori. La sensibilitat calculada va ser 98,63 per cent i la espicificidad 98,36 per cent, indicant que la IFI és un mètode alternatiu per a la confirmació de la presència d’anticossos contra l’HIV-1. Atès que el seu cost és menor que el 10 per cent comparat amb el de l’WB, es justifica la seva introducció en l’algoritme de diagnòstic serològic de HIV-1. Es va observar també una relació directa entre la reactivitat de les proteïnes de l’WB i els resultats de IFI. En 15 mostres amb resultat indeterminat per WB i inespecífic per IFI, les bandes més observades van ser la p24 seguida de la gp160; d’altra banda els anticossos contra les glicoproteïnes virals són els que presenten major freqüència en les mostres positives febles, demostrant el seu alt valor predictiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *